20.8.2023 22:41
Freestyleseura Moebius ry.

Moebiuksen vuosikokous keskiviikkona 20.9.2023

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 20.9.2023 SuperPark Tammiston kokoustiloissa, Tammiston kauppatie 13, Vantaa. Etäosallistuminen on myös mahdollista.
Mahdollisimman moni seuran jäsen sekä freestylestä kiinnostunut tervetuloa mukaan!

Kokouskutsu löytyy ohessa liitteenä.

Etäosallistumisen linkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODMxODMzZGYtNDViNy00MmY1LTk0YTYtYWY2M2FiMzIxNmQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2244d9ed0f-9cf2-4cd2-a12e-d711aafe2655%22%2c%22Oid%22%3a%221918b322-7ae1-4e7e-ad8a-725346dfa340%22%7d